Mae Farmbench yn eich helpu i ddeall a chymharu’ch costau cynhyrchu llawn ar gyfer y fenter.

Mae’n bwysicach nag erioed bod ffermwyr a thyfwyr yn cystadlu â’r gorau yn y byd, a rhan allweddol o fod yn gystadleuol yw rheoli’ch costau cynhyrchu.

Mae system Farmbench newydd AHDB yn caniatáu i gynhyrchwyr fewnbynnu data penodol am eu mentrau yn ôl eu hanghenion. Gellir rhannu costau rhwng mentrau cig eidion, cig oen, tatws a mentrau âr, gyda llaeth yn mynd ar-lein yn 2018.

Mae Farmbench yn un o’r arfau all eich helpu i reoli’ch gwydnwch yn erbyn risgiau ac ymdopi â marchnad anwadal. Mae ein diwydiant yn debygol o fod yn fwy agored o lawer i brisiau anwadal, newid yng ngwerth y bunt, a chyfnodau o dywydd garw, all effeithio ar wydnwch nifer o fusnesau fferm.

Mae’r arf deallus a hwylus hwn yn caniatáu ichi daflu goleuni ar y modd y gallwch fireinio’ch penderfyniadau busnes, gan ddarparu cymariaethau â’ch cyfoedion trwy gyfrwng data cronnol a dienw.

“Mae meincnodi yn fy helpu i nodi cryfderau a gwendidau ein busnes.
Weithiau mae’r gwendidau a’r cryfderau hynny’n wahanol i’r hyn dybiwch chi.”

Adrian Joynt, Apley Home Farm, Ffermwr Âr a Chig Eidion
Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan Cytuno Mwy o wybodaeth Gwall Dewiswch un Dileu Ydw Nac ydw Methu canfod adnoddau Gwall gweinydd mewnol Cywirwch y mewnbwn i barhau Nodwch y ffynhonnell Chwilio Ffermydd Chwilio defnyddwyr Chwilio e-byst... Chwilio logiau